Thứ năm 12/12/2019 10:32 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Vĩnh Phúc: Giải ngân vốn đầu tư công mới đạt trên 20%

14:21 | 19/06/2019

(Xây dựng) – 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả, tổng sản phẩm ước tăng 8,52%, mức cao nhất từ năm 2015 trở lại đây. Tuy nhiên, tình hình giải ngân vốn đầu tư công ở Vĩnh Phúc vẫn chậm. Đết tháng 5/2019, toàn tỉnh mới giải ngân được khoảng 20,6% kế hoạch và ước tính đến 31/6/2019, giải ngân được khoảng 31,2% kế hoạch.


Các đơn vị thi công đang tích cực đẩy nhanh tiến độ thi công đoạn đường song song đường sắt Vĩnh Yên.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến tháng 5/2019, tổng vốn đầu tư công của Vĩnh Phúc là 6.232,3 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách địa phương giao đầu năm 6.114,7 tỷ đồng; ngân sách Trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 117,65 tỷ đồng. Nguồn vốn này được phân bổ cho 243 dự án gồm có 93 dự án quyết toán, 118 dự án chuyển tiếp và 32 dự án khởi công mới. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, năm 2019, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã phân bổ nguồn vốn đầu tư công theo đúng các nguyên tắc trong cơ chế giao và điều hành kế hoạch Nhà nước. Trong đó, tập trung ưu tiên thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp, dự án mới khi đảm bảo đầy đủ thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đồng thời, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho từng dự án; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương nỗ lực, chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Tuy nhiên, do còn nhiều khó khăn, bất cập nên tình hình giải ngân nguồn vốn đầu tư công vẫn chậm. Tính đến tháng 5/2019, toàn tỉnh mới giải ngân được 1.284,1 tỷ đồng, bằng 20,6% kế hoạch. Dự kiến khối lượng thực hiện đến 30/06/2019 đạt 1.904,2 tỷ đồng và giải ngân đạt 1.806,2 tỷ đồng bằng 31,2 kế hoạch vốn được giao đến 30/06/2019. Việc giải ngân được thực hiện tốt ở chương trình thanh toán nợ xây dựng cơ bản, các dự án an sinh xã hội, lĩnh vực tài nguyên và môi trường, công nghiệp – thương mại. Các dự án trọng điểm, dự án ODA và các lĩnh vực còn lại đều có tỷ lệ giải ngân thấp, trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn của các dự án sử dụng vốn ODA đạt thấp nhất do hầu hết các dự án sử dụng nguồn vốn này đều lớn và là dự án mới đang thực hiện các thủ tục theo quy định để khởi công.

Việc giải ngân nguồn vốn này còn chậm là do thủ tục đầu tư xây dựng kéo dài từ bước lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế bảo vệ thi công – dự toán, thẩm định, phê duyệt thiết kế bảo vệ thi công – dự toán đến bước lựa chọn nhà thầu thi công, nhất là các dự án có tổng mức đầu tư lớn. Năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, chưa nắm bắt đầy đủ các thủ tục trong đầu tư xây dựng cơ bản và chưa sâu sát, đôn đốc, kiểm tra hồ sơ công trình. Đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, kéo dài chưa giải quyết dứt điểm nên không thể triển khai các dự án... Hầu hết các ngành, lĩnh vực bố trí nguồn vốn đầu tư công cho việc trả nợ xây dựng cơ bản, dự án chuyển tiếp xong mới khởi công mới các dự án đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 nên khối lượng hoàn thành và giải ngân thấp so với cùng kỳ năm trước.

Để từng bước khắc phục những khó khăn, bất cập, ngày 18/3/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1740 yêu cầu UBND các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công và báo cáo kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2019 trước ngày 31/5/2019. Địa phương, đơn vị nào sau thời điểm trên chưa phân khai chi tiết hết nguồn vốn được giao sẽ thu hồi về ngân sách tỉnh. Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thanh toán các dự án phải thu hồi ứng trước trong tháng 5/2019; các dự án phải thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản, các dự án chuyển tiếp.

Cùng với đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các Ban Quản lý dự án, chủ đầu tư theo dõi chặt chẽ tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của từng dự án, kịp thời báo cáo, đề xuất điều chỉnh cho phù hợp; Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án; đôn đốc các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực để thi công công trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng, thời gian.

Riêng đối với các dự án lớn, các dự án trọng điểm, các sở, ban, ngành có trách nhiệm thực hiện nhanh các thủ tục xây dựng cơ bản, chủ động đề xuất cưỡng chế thu hồi đất phục vụ giải phóng mặt bằng khi đủ điều kiện. Các chủ đầu tư phải thường xuyên rà soát, kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Dự án nào chậm tiến độ, chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

Văn Nhất

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load