Thứ năm 21/11/2019 07:18 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

TP Hải Dương: Triển khai nghiêm túc Chỉ thị 35 -CT/TW

14:57 | 21/10/2019

(Xây dựng) - Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, cũng như các tỉnh, thành khác trong cả nước, công tác chuẩn bị Đại hội đang được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Dương tập trung xây dựng kế hoạch triển khai nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu của Chỉ thị 35-CT/TW.


Đảng bộ và nhân dân TP Hải Dương chung tay góp phần xây dựng thành phố xanh – sạch – đẹp.

Căn cứ Kế hoạch số 162-KH/TU, ngày 23/8/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã thảo luận, thống nhất cao ban hành Kế hoạch số 111-KH/ThU ngày 09/9/2019 về quán triệt, triển khai và tổ chức đại hội các chi, đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tập trung chỉ đạo bám sát Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của tỉnh để chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho tổ chức Đại hội Đảng các cấp. Bám sát phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển, tổ chức thực hiện thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng bộ và của Đảng bộ tỉnh. Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy. Đặc biệt coi trọng chất lượng, số lượng và cơ cấu hợp lý đối với cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải giữ vai trò và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương...

Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đã Quyết định TP Hải Dương và Tiểu ban Tuyên truyền và Phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hải Dương lần thứ XXIII. Thành lập Ban biên tập và tổ soạn thảo văn kiện để khẩn trương xây dựng đề cương các văn kiện trình Ban chấp hành cho ý kiến tham gia để thực hiện. Chỉ đạo các ngành, địa phương tiến hành tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, đề án thực hiện Đại hội đảng các cấp và tổng kết kết quả thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của các ngành, địa phương trong 5 năm qua, đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn tiếp theo. Từ đó xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các đề án trọng tâm, công trình trọng điểm trong 5 năm tới, có tầm nhìn đến năm 2030.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy. Cấp uỷ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố quan tâm, chú trọng thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước ở địa phương. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng, thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ xuất thân từ công nhân.

Việc đánh giá cán bộ chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức Đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, sản phẩm công tác cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên Internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Đặc biệt, một trong những tiêu chuẩn quan trọng của cấp uỷ viên thành phố khóa mới là phải có tư duy đổi mới, có tầm nhìn, phương pháp làm việc khoa học; có năng lực tổng hợp, phân tích và dự báo. Có khả năng phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, thời cơ, thuận lợi, vấn đề mới, khó và những hạn chế, bất cập trong thực tiễn; mạnh dạn đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, khả thi, hiệu quả để phát huy, thúc đẩy hoặc tháo gỡ.

Có năng lực và kinh nghiệm thực tiễn, nắm chắc và hiểu biết cơ bản tình hình thực tế để cụ thể hoá và tổ chức thực hiện có hiệu qủa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có thành tích, kết quả công tác nổi trội ở lĩnh vực, địa bàn công tác được phân công; cần cù, chịu khó, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và vì nhân dân phục vụ. Có khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của tập thể, cá nhân; được cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân tin tưởng, tín niệm.

Kiên quyết sàng lọc, không để lọt vào cấp uỷ khoá mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều Đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao.

Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố luôn xác định phương châm “vừa hành quân, vừa huấn luyện”; ngoài coi trọng việc chuẩn bị chỉ đạo tổ chức Đại hội vẫn phải song hành nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, Đảng viên, nhân dân quan tâm.

Với niềm tin và không khí tổ chức các hoạt động chào mừng 215 năm khởi lập Thành Đông, 65 năm giải phóng thành phố và tổ chức Lễ công bố TP Hải Dương là đô thị loại I, lễ hội Ánh sáng Thành Đông năm 2019; Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đang kỳ vọng và cùng đồng thuận chung tay xây dựng TP Hải Dương phát triển theo hướng đô thị xanh - đô thị khỏe, an toàn, trật tự và bền vững. 

Thời gian tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp:

- Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở tiến hành trong 1/2 ngày, phấn đấu hoàn thành trước tháng 02/2020. Đại hội Đảng viên hoặc Đại hội đại biểu Chi, Đảng bộ cấp cơ sở không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020, phấn đấu hoàn thành vào cuối tháng 5/2020. Ban Thường vụ Thành ủy chọn 03 tổ chức cơ sở Đảng ở 03 loại hình sau: Đảng bộ phường, xã; Chi, Đảng bộ đơn vị hành chính sự nghiệp và Chi, Đảng bộ doanh nghiệp để tổ chức Đại hội điểm vào cuối tháng 3/2020, qua đó rút kinh nghiệm chỉ đạo chung cho các chi, Đảng bộ cơ sở khác.

- Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố dự kiến tổ chức trong khoảng từ tháng 6 đến đầu tháng 7/2020 và không quá 03 ngày.

Thời gian họp trù bị ở Đại hội các cấp không quá 1/2 ngày.

 

Thành Luân

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load