Thứ sáu 13/12/2019 15:11 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Sở Xây dựng Lâm Đồng: Lá cờ đầu trong các phong trào thi đua yêu nước

14:14 | 10/02/2019

(Xây dựng) - Với chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh Lâm Đồng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Quy hoạch xây dựng và kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu công nghệ cao, nhà ở; công sở; thị trường BĐS; VLXD; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh và quy định của pháp luật, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, trở thành lá cờ đầu của tỉnh Lâm Đồng trong các phong trào thi đua yêu nước.

Những nỗ lực không ngừng của tập thể Ban Giám đốc, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Xây dựng Lâm Đồng những năm qua đã được UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận, đánh giá cao và vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng phần thưởng cao quý của Nhà nước Việt Nam đó là Huân chương Lao động hạng Ba, theo Quyết định số 63/QĐ-CTN của Chủ tịch nước ngày 09/01/2019.

Nhiều kết quả nổi bật năm 2018

Năm 2018, Sở Xây dựng Lâm Đồng bước vào năm thứ ba triển khai thực hiện Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) của tỉnh trong bối cảnh có nhiều thuận lợi, đặc biệt đối với công tác quản lý nhà nước của Ngành đã được Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành nhiều Nghị định, Thông tư triển khai đồng bộ và hướng dẫn thực hiện các quy định các Luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý của Ngành với nhiều nội dung được tháo gỡ, đổi mới góp phần tạo lập hành lang pháp lý hoàn chỉnh để công tác quản lý nhà nước có hiệu quả, hiệu lực.

Trên cơ sở nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội được giao, Sở Xây dựng đã chủ động xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 của cơ quan, trong đó đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện đi kèm với các nhóm giải pháp để chủ động triển khai. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Giám đốc Sở nên trong thời gian qua tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ trọng tâm được thực hiện đảm bảo tiến độ, kịp thời Báo cáo UBND tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo để triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Nhờ đó, ngành Xây dựng Lâm Đồng đã đạt được nhiều kết quả rất đáng ghi nhận, như:  tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 42,2 %, tăng 0,2% so với năm 2017; tỷ lệ phủ kín quy hoạch: Quy hoạch chung đạt 100%; quy hoạch phân khu đạt khoảng 50%, tăng 7,8% so với năm 2017; tỷ lệ người dân đô thị được sử dụng nước sạch đạt 70%, tăng 01% so với năm 2017 và hoàn thành đạt 70/70% so với chỉ tiêu năm 2018 theo Nghị quyết. Mục tiêu đến năm 2020, hoàn thành trên 70% theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 88%, tăng 1% so với năm 2017 và hoàn thành đạt 88/88% so với chỉ tiêu năm 2018 theo Nghị quyết. Mục tiêu đến năm 2020, phấn đấu hoàn thành đạt 95% theo Nghị quyết Đảng bộ tỉnh; sản xuất kinh doanh tăng 11% so với năm 2017.

Trong các nhiệm vụ năm 2018, lĩnh vực xây dựng, hoàn thiện thể chế chính sách trong lĩnh vực xây dựng, cải cách thủ tục hành chính được Sở Xây dựng Lâm Đồng đặc biệt quan tâm. Ngay từ đầu năm, Đảng ủy Sở Xây dựng đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về tăng cường lãnh đạo của Đảng ủy đối với công tác CCHC của Sở Xây dựng giai đoạn 2018 - 2020. Các Chi bộ trực thuộc đều triển khai thực hiện đến từng đảng viên, gắn với việc thực nhiệm vụ chuyên môn cơ quan.

Thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra, Sở Xây dựng chủ động tổ chức rà soát, đề xuất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2018 thuộc lĩnh vực ngành Xây dựng. Báo cáo kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực xây dựng để sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ đảm bảo phù hợp với yêu cầu thực tiễn cuộc sống. Sở đã hoàn thành tham mưu UBND tỉnh ban hành 1 văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Lâm Đồng. Năm 2018, bộ phận tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực xây dựng (Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh) đã tiếp nhận 542 hồ sơ; tổng số hồ sơ thực hiện giải quyết là 575 hồ sơ. Bên cạnh đó, các nhiệm vụ được cấp trên giao đều được triển khai thực hiện, đề xuất, tham mưu xử lý theo thời hạn, đảm bảo về chất lượng.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Trên cơ sở chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng và những kết quả đạt được trong năm 2018 cùng những năm trước đó, năm 2019, Sở Xây dựng đề ra mục tiêu phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh tăng khoảng 15% so với năm 2018; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 43,5%; tỷ lệ phủ kín quy hoạch: Quy hoạch phân khu đạt khoảng 80%. Quy hoạch vùng huyện đạt 100%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch toàn tỉnh (đô thị) đạt khoảng 70,5%; tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 88,6%.

Những nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 cũng được Sở Xây dựng xác định, đó là: Kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức cơ quan phù hợp với chức danh, nhiệm vụ công tác và đảm bảo tinh gọn bộ máy đáp ứng thực hiện các chức năng nhiệm vụ quản lý trên các lĩnh vực; triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn đối với cán bộ công chức theo kế hoạch năm phù hợp với vị trí việc làm, vị trí công tác và theo quy hoạch cán bộ giai đoạn đến năm 2020; tổ chức thực hiện hoạt động của Ban quản lý dự án chuyên ngành.

Trao đổi với chúng tôi, Giám đốc Sở Xây dựng Lâm Đồng Lê Quang Trung cho biết, năm 2019, Sở Xây dựng tiếp tục xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành để tập trung thực hiện; thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính để có cơ sở rút ngắn thời gian, thành phần hồ sơ cho phù hợp với thực tế và đảm bảo thực hiện tốt chủ trương hỗ trợ DN của Chính phủ và của tỉnh; đồng thời rà soát nâng cấp độ giải quyết hồ sơ lên mức 3 và 4 đối với một hồ sơ một cửa; tiếp tục rà soát các quy định trong lĩnh vực xây dựng để kịp thời tham mưu điều chỉnh, tháo gỡ khó khăn cho DN cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Sở cũng sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, như: Triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết Khu trung tâm Hòa Bình; phối hợp chủ đầu tư trong việc thực hiện dự án đầu tư trung tâm thương mại Hòa Bình theo quy hoạch được phê duyệt; Hoàn thành lập đồ án quy hoạch chung TP Bảo Lộc và vùng phụ cận, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp cuối năm 2019; đồng thời  thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách để hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở năm 2019, đảm bảo hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2017 - 2020 theo Kế hoạch của UBND tỉnh, trong đó tập trung thực hiện: Nhà ở cho người có công, Nhà ở cho hộ nghèo và nhà ở cho người thu nhập thấp; triển khai việc xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu nhà ở và thị trường BĐS theo quy định của Nghị định 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ;

Với sự quan tâm, sát sao trong chỉ đạo và điều hành của Ban Giám đốc Sở Xây dựng, năm 2018 và những năm trước đó, Sở Xây dựng Lâm Đồng đã triển khai đồng bộ các giải pháp, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh Lâm Đồng giao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng những năm qua. Sự đánh giá cao của UBND tỉnh Lâm Đồng cũng như Huân chương Lao động Hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng đầu năm 2019 chính là sự ghi nhận và động viên kịp thời, xứng đáng để Sở Xây dựng Lâm Đồng thêm động lực, quyết tâm phấn đấu thực hiện và hoàn thành xuất sắc hơn nữa mọi chức năng, nhiệm vụ được lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao.

Thanh Huyền

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load