Thứ ba 12/11/2019 14:59 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Quốc hội: Thành lập Đoàn giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị

20:07 | 16/07/2018

(Xây dựng) - Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết số 61 về thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.


Ảnh minh họa.

Theo đó, ông Phùng Quốc Hiển - Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn giám sát cùng với 9 thành viên khác thuộc các đơn vị có liên quan của Quốc hội.

Đoàn sẽ giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Giám sát, việc ban hành và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị theo quy định của Luật Đất đai 2013; Rà soát các quy định của pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc, những vấn đề cần sửa đổi, hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Thực trạng công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của Chính phủ, các bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tổ chức, cá nhân có liên quan về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; trách nhiệm của các tập thể và cá nhân có liên quan.

Đồng thời xem xét, đánh giá kết quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; Quản lý, sử dụng đất tại đô thị; Tập trung làm rõ những hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất; Xác định nguyên nhân của hạn chế, bất cập, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý , sử dụng đất tại đô thị trong thời gian tới.

Đoàn giám sát sẽ tổ chức các Đoàn công tác để tiến hành giám sát tại một số địa phương, cơ sở về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018.

Đoàn giám sát làm việc với đại diện Chính phủ, bộ, ngành, các cơ quan có liên quan về nội dung chuyên đề giám sát.

Trong khi đó Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các địa phương mà Đoàn giám sát có tổ chức Đoàn công tác đến làm việc) tiến hành giám sát tại các địa phương và gửi báo cáo kết quả giám sát đến Đoàn giám sát theo yêu cầu cụ thể của Đoàn giám sát.

Qua giám sát, Đoàn sẽ đề xuất, kiến nghị những giải pháp nhằm thực hiện nghiêm, có hiệu quả chính sách, pháp luật về quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị; quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; phục vụ sửa đổi Luật Đất đai 2013 và hoàn thiện chính sách, pháp luật có liên quan.

Theo kế hoạch hành động của Đoàn giám sát, trước tháng 10/2018, Đoàn giám sát sẽ xây dựng đề cương báo cáo để các cơ quan, tổ chức, cá nhân chịu sự giám sát báo cáo, gồm Chính phủ, các bộ, ngành hữu quan, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương… Việc xây dựng kế hoạch giám sát chi tiết sẽ được ban hành chậm nhất là ngày 15/9/2018.

Kết quả giám sát báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4/2019; báo cáo để Quốc hội tiến hành giám sát tối cao tại kỳ họp thứ 7.

Nhi Ngọc

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load