Báo Xây Dựng điện tử - Cơ quan của Bộ Xây Dựng

Bổ sung trường hợp được vay vốn hỗ trợ nhà ở

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 17/2014/TT-BXD sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 7/2013/TT-BXD ngày 15/5/2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31/10/2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 của Chính phủ.

Truyền hình Xây dựng

Xem tiếp
Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 17/11 - 23/11)

Bản tin Xây dựng trong tuần (Từ 17/11 - 23/11)

Cached Page By MasterCMS Framework 2013!! http://mastercms.org