Chủ nhật 15/12/2019 12:28 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

09:20 | 25/05/2019

(Xây dựng) - Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý xây dựng Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.


 Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Bộ Xây dựng thống nhất về cơ bản đối với nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/01/2019 của Bộ Chính trị do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo và gửi kèm. Tuy nhiên, hiện tại dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ vẫn đang là đề cương, nhiều nội dung đang cần các Bộ, ngành có liên quan góp ý chi tiết, vì vậy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Chỉ thị và kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ngoài ra đối với nội dung “Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu”, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xây dựng theo hướng:

Việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế cần phải gắn liền với mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia trong từng thời kỳ. Theo đó, các nhiệm vụ và giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực chính của nền kinh tế bao gồm nhân lực, vật lực và tài lực cần phải được gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, xuyên suốt đảm bảo sự phát triển bền vững, phù hợp với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và khả năng hội nhập quốc tế sâu rộng.

Nguồn lực tài chính tư nhân, bao gồm cả trong nước và quốc tế, là một nguồn lực tiềm năng chưa được khai thác và sử dụng hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Nguồn nhân lực và tài lực của khối tư nhân là các nguồn lực kinh tế quan trọng, cần được tập trung khuyến khích và khai thác để phát huy hiệu quả khả năng phát triển của nền kinh tế quốc gia.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ sung giải pháp về phát huy nguồn lực của khối tư nhân trong đó bao gồm nội dung về hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách về hợp tác và chia sẻ rủi ro giữa Nhà nước và khối tư nhân cũng như những nội dung nhằm khuyến khích sự tham gia của khối tư nhân vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load