Thứ ba 19/11/2019 04:46 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài

10:51 | 26/06/2019

(Xây dựng) – Phúc đáp văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5/10/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về một số nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý và sử dụng vốn vay nước ngoài.

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long – Tiểu dự án TP Cao Lãnh. (Nguồn: Internet)

Qua rà soát giai đoạn 2011 - 2016, Bộ Xây dựng không quản lý chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài như đã nêu tại Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội số 582/NQ-UBTVQH14 ngày 5/10/2018, Bộ Xây dựng chỉ là cơ quan điều phối thực hiện, kiểm soát và giám sát chất lượng dự án, các địa phương vay và ký trực tiếp với nhà tài trợ. Cụ thể như sau:

Chương trình đô thị miền núi phía Bắc, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): Bộ Xây dựng điều phối và chủ dự án là UBND các thành phố/thị xã: Bắc Kạn Cao Bằng, Điện Biên Phủ, Hòa Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang Yên Bái.

Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long, vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB): Bộ Xây dựng là chủ dự án thành phần hỗ trợ kỹ thuật cho Bộ Xây dựng thực hiện Chương trình nâng cấp đô thị quốc gia và điều phối thực hiện Dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long; các thành phố tham gia trong dự án gồm : TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau); TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp); TP Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang); TP Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang); TP Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh).

Với vai trò điều phối, Bộ Xây dựng có trách nhiệm đôn đốc các địa phương triển khai đúng tiến độ, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan khắc phục tình trạng thiếu vốn đối ứng ảnh hưởng đến tiến độ dự án, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay nước ngoài. Qua báo cáo tổng hợp, hàng năm tiến độ các dự án đều đạt trên 80% so với kế hoạch đề ra.

Nhìn chung, các chương trình, dự án sử dụng vốn vay nước ngoài do Bộ Xây dựng điều phối đã đạt được những kết quả tích cực, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của ngành Xây dựng; theo đúng định hướng thu hút và sử dụng ODA của Chính phủ; đảm bảo tính đồng bộ, sức lan tỏa, kết nối vùng, miền để phát huy tối đa hiệu quả và tính bền vững của các chương trình, dự án; đội ngũ cán bộ quản lý dự án, tổ chức bộ máy quản lý và thực hiện các chương trình, dự án có năng lực và chuyên nghiệp. 

Dự án trong lĩnh vực đô thị góp phần quan trọng trong việc đầu tư nâng cấp các cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, giảm khoảng cách chênh lệch giàu nghèo và tạo công bằng xã hội. Dự án trong lĩnh vực cấp thoát nước cũng đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phù hợp với nhu cầu của người dân cũng như ưu tiên của các nhà tài trợ. Các dự án nâng cao năng lực và tăng cường thể chế từng bước cải thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng, đáp ứng nhu cầu hội nhập và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Các dự án đã phần nào góp phần nâng cao năng lực và tăng cường thể chế từng bước cải thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật ngành Xây dựng, đáp ứng nhu cầu hội nhập và tăng cường vai trò quản lý Nhà nước trong lĩnh vực xây dựng.

Nhằm đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành các Quyết định số 701/QĐ-BXD ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt Chương trình hành động công tác thông tin đối ngoại Bộ Xây dựng giai đoạn 2013 - 2020; 149/QĐ-BXD ngày 8/3/2019 quy chế quản lý hoạt động đối ngoại của Bộ Xây dựng… Tuy nhiên, việc quản lý các chương trình, dự án, phi dự án có sử dụng vốn ODA trong lĩnh vực pháp luật hiện nay còn phụ thuộc vào sự chủ động của các cơ quan tổ chức tiếp nhận ODA. Bộ Xây dựng chưa có cơ chế thu thập thông tin về các chương trình, dự án có nội dung về hợp tác pháp luật. Do đó, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính phối hợp, chia sẻ thông tin trong quá trình xây dựng, phê duyệt và thực hiện các chương trình, dự án có nội dung hợp tác pháp luật.

Cần phân cấp trong việc ra quyết định ở các khâu đề xuất, chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, thẩm định nguồn vốn, chuẩn bị thực hiện dự án, bố trí vốn đối ứng, điều chỉnh nội dung dự án, sử dụng vốn dư, sửa đổi, bổ sung điều ước quốc tế, thỏa thuận về ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, phê duyệt khung chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Hiện nay, các dự án nếu có điều chỉnh, kể cả nội dung điều chỉnh đơn giản về mặt thời gian nếu trên 6 tháng phải gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xin ý kiến các cơ quan liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến… dẫn đến dự án đã chậm lại càng chậm hơn, có trường hợp chưa sử dụng hết vốn ODA theo các chương trình, dự án đã được nhà tài trợ cam kết hỗ trợ cho Việt Nam.

Về khu vực tư nhân tiếp cận ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, PPP sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài: Cần có quy định rõ ràng về điều kiện để khu vực tư nhân có thể tiếp cận ODA. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp trước khi cổ phần hóa được tiếp cận ODA thông qua cơ quan chủ quản (Bộ/ngành hoặc UBND tỉnh) nhưng sau khi cổ phần hóa thì không thể tiếp cận ODA do không đáp ứng các quy định của nhà tài trợ cũng như của Việt Nam.

Đề nghị xem xét, bổ sung thêm lĩnh vực ưu tiên gồm các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị thích ứng biến đổi khí hậu, đô thị tăng trưởng xanh và đô thị thông minh.

Hệ thống chính sách và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng ODA hiện nay về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, nhất là từ khi Nghị định số 16/2016/NĐ-CP và Nghị định sửa đổi số 132/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài được ban hành.

Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều dự án đầu tư bị đội vốn hay có sự ràng buộc về công nghệ với nhà tài trợ nhưng chất lượng công nghệ chưa đảm bảo, đây là vấn đề được dư luận xã hội quan tâm.

Do vậy, đề nghị bổ sung nội dung tổng hợp, đánh giá, phân tích nguyên nhân của các dự án này để rút ra bài học kinh nghiệm làm cơ sở xây dựng tiêu chí, định hướng về lĩnh vực, nhận diện rõ nhà tài trợ… cho các dự án, chương trình trong thời gian tới.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
 • vinh tuong vinh phuc tang cuong giai phong mat bang thu hut dau tu

  (Xây dựng) – Mặt bằng sạch là một trong những yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Những năm qua, công tác giải phóng mặt bằng được huyện Vĩnh Tường chú trọng, tập trung chỉ đạo các ban, ngành, đơn vị đẩy nhanh thực hiện, bàn giao mặt bằng sạch cho các dự án, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư trên địa bàn.

 • thi diem thanh lap ban quan ly khu kinh te van don

  Chính phủ vừa ra Nghị quyết thí điểm thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh.

 • thu tuong dat dai can duoc giao cho chu the truc tiep quan ly

  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nghiêm cấm tình trạng phát canh thu tô, hưởng lợi trung gian; một là người dân, hai là công ty trực tiếp sản xuất, không được bán khoán, cho thuê để ở giữa hưởng lợi.

 • bat dong san long vong vao tay doanh nghiep ngoai

  Tại Đà Nẵng, từ những giai đoạn trước, một số vị trí quan trọng có liên quan vấn đề an ninh quốc phòng đã được giao cho doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Chính quyền thành phố này đang đẩy mạnh giám sát, kiểm tra để hạn chế bất cập.

 • meatdeli lot top 10 thuong hieu san pham duoc tin dung nhat viet nam nam 2019

  (Xây dựng) - Ngày 15/11, tại khách sạn The Reverie Sài Gòn, Thời báo Kinh tế Việt Nam đã tổ chức lễ công bố và vinh danh “100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng 2019”. Ngay trong năm đầu tiên có mặt trên thị trường, MEATDeli thịt sạch - Công nghệ thịt mát châu Âu của Masan MEATLife đã xuất sắc nằm trong Top 10 thương hiệu - sản phẩm được tin dùng nhất Việt Nam 2019. 

 • quang tri dien tich rung co chung chi fsc tang 144

  (Xây dựng) - Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thời gian qua, mô hình quản lý rừng gắn với việc cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC) cho doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn đã và đang phát huy hiệu quả. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 23.429ha rừng có chứng chỉ FSC, tăng 144% so với năm 2015.

Xem thêm
 • luat xay dung sua doi giam thu tuc mang lai loi ich cho doanh nghiep

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng đề xuất giảm số ngày quy định cho cấp phép xây dựng từ 30 ngày xuống 20 ngày, điều này được các chuyên gia và doanh nghiệp đánh giá là khả thi, đồng thời giúp cho doanh nghiệp vừa tiết kiệm thời gian và kinh tế…

  16:52 | 18/11/2019
 • kinh te chia se trong linh vuc bat dong san tiem nang lon

  (Xây dựng) - Đề án thúc đẩy mô hình kinh tế chia sẻ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 999/QĐ-TTg ngày 12/8/2019. Mục tiêu đề án là tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng giữa hoạt động kinh tế chia sẻ và kinh tế truyền thống. Theo các chuyên gia, nền kinh tế chia sẻ đang làm thay đổi sự vận hành của nhiều mô hình kinh doanh, trong đó có lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam.

  16:17 | 18/11/2019
 • chuyen gia kinh te nguyen tri hieu cang hang khong quoc te van don la cua ngo giao thong cho nha dau tu quoc te vao quang ninh

  (Xây dựng) - Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn là sân bay quốc tế đầu tiên do Sun Group- một tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tư và hoàn thành “thần tốc” sau hơn hai năm thi công xây dựng. Gần một năm sau khi đưa vào hoạt động, sân bay này được Giải thưởng Du lịch quốc tế 2019 khu vực châu Á vinh danh là “Sân mới hàng đầu châu Á”.

  15:13 | 18/11/2019
 • toc do phat trien qua nhanh qua nguy hiem cua vinmart vinmart cho thay du lieu khach hang luon la vua

  Hơn 8 triệu thành viên VinID là tệp khách hàng khổng lồ cho các nhà cung cấp của Vinmart, Vinmart+ trong 5 năm tới. Nếu biết cách bắt đúng hành vi tiêu dùng thì nhà cung cấp và nhà bán lẻ sẽ làm chủ cuộc chơi.

  14:52 | 18/11/2019
 • tap doan hoa binh lam nha thau chinh du an cao nhat ha giang

  (Xây dựng) - Ngày 17/11, lễ động thổ dự án trung tâm thương mại, khách sạn và nhà ở shophouse Vincom Hà Giang đã thành công tốt đẹp. Đây là dự án đầu tiên Tập đoàn Hòa Bình thi công tại Hà Giang. Dự kiến khi hoàn thành sẽ đây là công trình cao nhất tỉnh, trở thành điểm nhấn kiến trúc mới và góp phần thay đổi diện mạo du lịch Hà Giang trong tương lai.

  12:30 | 18/11/2019
 • pvn thong tin tinh hinh san xuat kinh doanh 10 thang dau nam 2019

  (Xây dựng) - Trong điều kiện giá dầu thô tháng 10 không thuận lợi, hiện tại giá dầu Brent dao động khoảng 60 - 62 $/thùng (giá kế hoạch năm 2019 là 65 $/thùng), nhưng với việc nâng cao hiệu quả công tác quản trị, quyết liệt trong điều hành và nỗ lực của người lao động, về cơ bản, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2019.

  12:15 | 18/11/2019
 • nha dau tu ngoai om dat khu vuc nhay cam nup bong du an

  Gần đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm doanh nghiệp Việt đứng tên cho người nước ngoài núp bóng đầu tư dự án bất động sản tại các vị trí nhạy cảm liên quan đến quốc phòng, an ninh. Nhiều ý kiến cho rằng, để xảy ra tình trạng này do các luật như Luật Đầu tư còn nhiều thiếu sót. Cách nào chấm dứt tình trạng này?

  09:25 | 18/11/2019
 • da nang xu huong su dung dien moi tu nang luong mat troi

  (Xây dựng) - Cùng với sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, xu thế công nghệ phát điện từ năng lượng mặt trời đã và đang có triển vọng lớn. Tại Đà Nẵng, nhiều người dân, doanh nghiệp đã lựa chọn việc sử dụng điện từ năng lượng mặt trời để sử dụng hàng ngày thay thế điện dân dụng thông thường.

  11:51 | 17/11/2019
 • don gian hoa thu tuc dau tu trong linh vuc xay dung

  Thủ tục cấp giấy phép xây dựng được sửa đổi theo hướng rà soát đối tượng công trình được miễn giấy phép xây dựng; mở rộng đối tượng công trình được cấp giấy phép xây dựng theo giai đoạn...

  09:47 | 17/11/2019
 • ung dung seamobile vao top 100 san pham duoc tin va dung nam 2019

  (Xây dựng) - Ngày 15/11/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, ứng dụng ngân hàng điện tử trên thiết bị di động SeAMobile của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) được vinh danh trong Top 100 sản phẩm, dịch vụ Tin và Dùng được người tiêu dùng bình chọn trong năm 2019 do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức.

  19:32 | 16/11/2019
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load