Thứ bảy 07/12/2019 04:01 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý việc triển khai đầu tư xây dựng khu trụ sở Liên cơ quan tỉnh Hòa Bình

14:52 | 18/08/2019

(Xây dựng) - Phúc đáp công văn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Xây dựng vừa có văn bản về việc triển khai đầu tư xây dựng khu trụ sở Liên cơ quan tỉnh Hòa Bình.


 
Trụ sở UBND tỉnh Hòa Bình (Ảnh: Internet).

Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình tại Công văn số 1135/UBND-CNXD  ngày 23/7/2019, dự án khu trụ sở Liên cơ quan tỉnh Hòa Bình có tổng mức đầu tư xây dựng dự kiến khoảng 745,2 tỷ đồng. Theo đó, dự án nói trên thuộc dự án nhóm B. Theo quy định tại Điểm b, Khoản 5, Điều 17, Luật Đầu tư công thì dự án nhóm B do HĐND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư.

Tuy nhiên, để thực hiện đầu tư xây dựng khu Liên cơ quan thì dự án này phải nằm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời, phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 5 của Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 03/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình  xây dựng phương án xử lý, sắp xếp lại trụ sở của các cơ quan dự kiến di dời vào Khu liên cơ quan tỉnh Hòa Bình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Nghị định 167/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình thì vị trí quy hoạch khu trụ sở Liên cơ quan là nơi đổ thải Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng. Dự án san nền tạo mặt bằng khu vực đổ thải Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đang trình thẩm định, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh, kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chi trả.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình cần nghiên cứu, xem xét nhằm hạn chế tối đa việc liên hệ, ràng buộc giữa các dự án, bố trí đủ nguồn lực để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, không gây phát sinh chi phí ngoài dự kiến làm ảnh hưởng đến tỉnh khả thi, hiệu quả kinh tế của các dự án.

Việc đầu tư xây dựng khu trụ sở Liên cơ quan tỉnh Hòa Bình phải đảm bảo các yêu cầu về quy hoạch, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở, tránh lãng phí và phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội và khả năng huy động vốn của địa phương.

Đồng thời, quá trình thực hiện việc đầu tư xây dựng dự án phải đảm bảo các quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng và các pháp luật khác có liên quan.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về ý kiến đối với đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình. Đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load