Thứ ba 19/11/2019 14:23 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Góp ý về chủ trương Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, Trà Vinh

16:19 | 25/05/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương Điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Về việc điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh từ năm 2011 đến nay thì quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011. Trong quá trình triển khai thực hiện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Văn bản: Số 2341/VPCP-KTN ngày 08/4/2014 và số 1111/TTg-CN ngày 28/7/2017, UBND tỉnh Trà Vinh đã phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 23/9/2015, Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 và Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 03/5/2019.

Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh Trà Vinh đã có Tờ trình số 192/TTr-UBND đề nghị điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh. Theo đó, đề xuất điều chỉnh bổ sung chức năng nhà máy điện mặt trời với diện tích khoảng 171,17ha (Khu đổ bùn K6, K7) vào khu kinh tế trên cơ sở điều chỉnh vị trí, quy mô của các khu chức năng bệnh viện, khu dịch vụ giải trí Dân Thành 1 và khu cây xanh dọc kênh đào Trà Vinh.

Về nội dung này, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 571/BXD-QHKT ngày 27/3/2019 báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 2729/VPCP-CN ngày 04/4/2019.

Hiện nay, UBND tỉnh Trà Vinh đang chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung Khu kinh tế Định An để thẩm định, trình phê duyệt theo đúng quy định pháp luật.

Theo Bộ Xây dựng, để có đủ cơ sở xem xét chấp thuận chủ trương điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, UBND tỉnh Trà Vinh cần chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện các nội dung sau để báo cáo Thủ tướng Chính phủ:

Cần xác định rõ các căn cứ, điều kiện để điều chỉnh tổng thể quy hoạch theo quy định tại khoản 10, Điều 28, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Khoản 1, Điều 37, Luật Xây dựng năm 2014;

Lập báo cáo rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện theo quy hoạch được duyệt, làm rõ các vấn đề tồn tại, bất cập dẫn tới cần điều chỉnh tổng thể quy hoạch theo quy định tại Điều 2, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Ánh Dương

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load