Thứ tư 11/12/2019 13:11 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Giảm nợ đọng trong xây dựng nông thôn mới

11:23 | 17/06/2019

(Xây dựng) - Một số địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn, chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu. Đồng thời, đã nỗ lực xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM; tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước cuối năm 2018 giảm 1,35%.

Một góc nông thôn mới Bình Định. (Ảnh minh họa)

Đây là những kết quả nổi bật về thực hiện hai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững tại báo cáo thực hành tiết kiệm chống lãng phí (THTKCLP) năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp THTKCLP năm 2019 của Chính phủ gửi tới Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành xây dựng NTM trên địa bàn, chuyển sang giai đoạn nâng cao và xây dựng NTM kiểu mẫu. Các địa phương đã nỗ lực xử lý nợ đọng trong xây dựng NTM, cơ bản hoàn thành tiến độ theo Nghị quyết số 32/2016/QH14 của Quốc hội.

Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các địa phương đến tháng 12/2018 cho thấy, tổng số nợ đọng xây dựng NTM là 651,8 tỷ đồng, giảm 4.298,6 tỷ đồng so với tháng 1/2018 và giảm khoảng 95,7% so với tổng số nợ 15.218 tỷ đồng vào thời điểm tháng 1/2016. Trong đó, Hải Phòng là địa phương tự cân đối ngân sách còn nợ 195,2 tỷ đồng và còn 7 tỉnh có số nợ đọng trên 40 tỷ đồng; có 50 tỉnh, thành phố cơ bản đã xử lý xong và không còn nợ đọng.

Đến ngày 31/12/2018, cả nước đã có 3.838 xã đạt chuẩn NTM, tăng 769 xã (8,62%) so với cuối năm 2017; 3 địa phương có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân cả nước đạt 14,57 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí so với cuối năm 2017; còn 10 xã đạt dưới 5 tiêu chí, giảm 103 xã so với cuối năm 2017.

Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước cuối năm 2018 giảm còn khoảng 5,35%, giảm 1,35% so với cuối năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm còn dưới 35%, giảm khoảng 5% so với cuối năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi giảm khoảng 3 - 4% so với cuối năm 2017.

Tuy nhiên, báo cáo của Chính phủ cũng nêu rõ, kết quả giảm nghèo chưa thực sự mang tính bền vững, tỷ lệ tái nghèo bình quân 5,1%/năm so với tổng số hộ thoát nghèo (giai đoạn trước tỷ lệ tái nghèo khoảng 12%/năm). Tỷ lệ hộ nghèo phát sinh tương đối lớn so với tổng số hộ thoát nghèo; một bộ phận hộ nghèo vẫn còn trông chờ vào các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, chưa thật sự chủ động nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Khoảng cách chênh lệch về kết quả xây dựng NTM giữa các vùng, miền còn khá lớn, một số địa phương có số xã đạt chuẩn rất thấp...

Lê Mỹ

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load