Thứ ba 19/11/2019 05:41 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030

15:18 | 27/06/2019

(Xây dựng) – Liên quan đến vấn đề điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030, Bộ Xây dựng đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng nêu tại Văn bản số 10968/VPCP-CN ngày 12/11/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến năm 2030; trên cơ sở ý kiến của Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) tại Văn bản số 769/CHK-QLC ngày 26/02/2019 và ý kiến của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại Văn bản số 3961/UBND-VP ngày 02/5/2019, Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung như sau:

Cảng hàng không (CHK) Côn Đảo được xác định tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, CHK Côn Đảo là CHK nội địa, quy mô sử dụng đất dự kiến là 141ha, được định hướng đến năm 2020 là CHK cấp 3C, đạt 0,5 triệu hành khách/năm; giai đoạn đến năm 2030 là CHK cấp 4C, đạt 2 triệu hành khách/năm.

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ và được điều chỉnh cục bộ tại Quyết định 2737/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Quy hoạch chung Côn Đảo) định hướng hoàn thiện, nâng cấp sân bay Cỏ Ống (nay có tên CHK Côn Đảo), quy mô sử dụng đất khoảng 111ha.

Theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết CHK Côn Đảo do Bộ Giao thông Vận tải tổ chức lập, để đáp ứng yêu cầu nâng cấp CHK đạt cấp 4C vào năm 2030, dự kiến quy mô sử dụng đất cần khoảng 181,75ha, tăng thêm khoảng 70,75ha so với quy mô đã xác định tại Quy hoạch chung Côn Đảo. Trong đó, diện tích mở rộng đường cất hạ cánh lấn ra biển chiếm khoảng 30,59ha không làm thay đổi định hướng phát triển không gian; diện tích mở rộng về phía Tây Nam khoảng 40,16ha sẽ làm thay đổi định hướng phát triển không gian và sử dụng đất tại khu đô thị Cỏ Ống đã được xác định trong Quy hoạch chung Côn Đảo.

CHK Côn Đảo là một trong những dự án trọng điểm được ưu tiên nâng cấp, mở rộng tại tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 23/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc hình thành dự án mở rộng CHK Côn Đảo có ảnh hưởng đến sử dụng đất, môi trường và bố cục không gian chung của Côn Đảo. Căn cứ Khoản 2, Điều 35, Luật Xây dựng năm 2014; Khoản 10, Điều 28 Luật sửa đổi bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018, việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo là cần thiết.

Để đảm bảo thống nhất, đồng bộ trong triển khai thực hiện, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ: Chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt Quy hoạch chi tiết CHK Côn Đảo đảm bảo đáp ứng các yêu cầu: Nâng cấp CHK theo quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-TTg; thực hiện theo đúng Quyết định số 2163/QĐ-TTg ngày 02/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả.

Giao UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cập nhật nội dung Quy hoạch chi tiết CHK Côn Đảo được phê duyệt vào đồ án Quy hoạch chung Côn Đảo; rà soát, đánh giá quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung Côn Đảo được duyệt từ năm 2011 đến nay làm cơ sở để lập điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo đáp ứng yêu cầu quản lý phát triển và đầu tư xây dựng; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Giao Bộ Xây dựng hướng dẫn, phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch; thẩm định điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo theo quy định pháp luật.

Trên đây là ý kiến về việc điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Bộ Xây dựng kính báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load