Thứ năm 14/11/2019 18:27 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật

10:04 | 19/04/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Bộ Tài chính về đề xuất nội dung sửa đổi Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật.

Ảnh minh họa.

Các căn cứ, lý do chỉnh sửa Thông tư số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Thông tư số 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN (Thông tư 145) ngày 17/7/2009 ban hành từ năm 2009, kể từ đó đến nay đã có nhiều thay đổi về các chính sách liên quan đến hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật như:

Đề án Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 09/02/2018 (Đề án 198);

Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Tại thời điểm năm 2009 khi ban hành Thông tư 145, mức lương cơ sở là 650.000 đồng, đến nay mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. Do vậy, khung mức chi các nội dung trong Thông tư 145 là quá thấp, chưa phù hợp với điều kiện thực tế. Nhiều văn bản viện dẫn trong Thông tư đã hết hiệu lực (ví dụ: Thông tư 100/2006/TT-BTC).

Thông tư 145 (Điều 4, Mục 1, Khoản b) với “Mức chi tối đa là 12.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT không cần phải khảo sát, khảo nghiệm; mức chi tối đa 30.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm. Đối với các TCVN, QCKT đặc biệt phức tạp hoặc mang tính liên ngành, Bộ, ngành, địa phương quyết định mức chi cụ thể trong phạm vi dự toán kinh phí được giao và chịu trách nhiệm về quyết định của mình”.

Như vậy, có thể hiểu 30.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT cần phải khảo sát, khảo nghiệm (trừ) 12.000.000 đồng/01 dự thảo đối với TCVN, QCKT không cần phải khảo sát, khảo nghiệm (bằng) 18.000.000 đồng là kinh phí để tiến hành khảo sát, khảo nghiệm.

Trong thực tế, khi thẩm định phê duyệt dự toán nhiệm vụ xây dựng TCVN, QCVN của Bộ Xây dựng theo đúng khung mức chi của Thông tư 145 thường không đủ kinh phí để thực hiện, có thể dẫn đến ảnh hưởng tới chất lượng của tài liệu nên phải giao riêng các nhiệm vụ nghiên cứu để phục vụ cho việc biên soạn TCVN, QCVN, dẫn đến kéo dài thời gian do các quy định của năm tài chính và phát sinh các bất tiện.

Việc biên soạn dự thảo QCVN, TCVN các ngành kinh tế kỹ thuật nói chung, ngành Xây dựng nói riêng, để đảm bảo tính chính xác, đòi hỏi quá trình nghiên cứu, thí nghiệm, khảo sát trong và ngoài nước, thậm chí phải xây dựng mô hình thí điểm để đảm bảo các vấn đề kỹ thuật đưa ra phù hợp với điều kiện của Việt Nam, phải có đánh giá tác động trước khi ban hành (Quy chuẩn về quy hoạch xây dựng, quy chuẩn về các công trình hạ tầng kỹ thuật, quy chuẩn về nhà và công trình, quy chuẩn về xây dựng và lắp đặt biển quảng cáo ngoài trời, bộ tiêu chuẩn về nhà ở, công trình giáo dục, công trình y tế, công trình thể thao, các tiêu chuẩn về nền móng, quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu xây dựng, bê tông, kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, thiết kế kết cấu nhà cao tầng, giàn giáo, an toàn trong xây dựng, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về năng lượng trong tòa nhà ...).

Thực tế các tiêu chuẩn nước ngoài khi chuyển dịch chấp nhận hoàn toàn đã gặp rất nhiều khó khăn do không phù hợp với điều kiện kinh tế, khí hậu, địa hình của Việt Nam nếu không tiến hành nghiên cứu, khảo nghiệm.

Do vậy việc biên soạn TCVN, QCVN về xây dựng bắt buộc phải có nghiên cứu khảo nghiệm và không nên định ra mức khung cứng.

Các mức chi tại Điều 4, Mục 1, Khoản c, d, đ, e không còn phù hợp tại thời điểm hiện nay (kinh phí họp, kinh phí thuê chuyên gia ...) không khuyến khích được đội ngũ các nhà chuyên môn giỏi tham gia công tác tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Kiến nghị nội dung chỉnh sửa Thông tư 145/2009/TTLT-BTC-BKHCN

Bổ sung căn cứ xây dựng Thông tư 145: Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

Bổ sung các mục chi phục vụ cho việc xây dựng QCVN, QCĐP, TCVN  như: Các hoạt động nghiên cứu, điều tra, khảo sát, thí nghiệm, xây dựng mô hình thí điểm, đánh giá tác động của dự thảo QCVN, QCĐP, TCVN... Theo đó, kinh phí của từng nhiệm vụ xây dựng, soát xét QCVN, QCĐP, TCVN sẽ do các Bộ chuyên ngành hoặc địa phương quyết định trên cơ sở xét duyệt, thẩm định đề cương, dự toán chi tiết của từng nhiệm vụ;

Nghiên cứu chỉnh sửa hoặc loại bỏ: Điều 4, Mục 1, Khoản b) vì các mức 12.000.000 đồng/01 dự thảo và 30.000.000 đồng/01 dự thảo chỉ phù hợp với công việc biên tập dự thảo QCVN, TCVN, không đủ cho nghiên cứu, khảo nghiệm.

Điều chỉnh tăng các khoản chi cho các chuyên gia tham gia trong quá trình xây dựng, góp ý dự thảo TCVN, QCKT; các thành viên, chủ trì các cuộc họp, hội thảo để phù hợp với tình hình hiện tại và khuyến khích, thu hút các chuyên gia, nhân lực có chuyên môn sâu tham gia vào các hoạt động biên soạn, hiệu đính, thẩm tra, thẩm định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.

Huyền Trang

Theo

Cùng chuyên mục
 • gia xang se bat tang vao ngay mai

  Dữ liệu của Bộ Công Thương cho thấy, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ mới có xu hướng tăng so với giá bình quân 15 ngày trước. Nhiều khả năng ngày mai (15/11), giá xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh tăng.

 • cong ty co phan cuc phuong hanh trinh 20 nam ket noi thinh vuong

  (Xây dựng) – Vừa qua, tại nhà máy ống nhựa Dismy (Văn Giang, Hưng Yên), Công ty Cổ phần Cúc Phương (CPC) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty, đánh dấu mốc quan trọng trên chặng đường phát triển tại Việt Nam với vị thế là một doanh nghiệp phát triển thành công trong việc cung cấp giải pháp toàn diện cho ngành Cấp thoát nước.

 • quoc hoi thong qua nghi quyet ve phan bo ngan sach tw nam 2020

  Tổng số chi ngân sách trung ương là hơn 1.000 nghìn tỷ đồng, trong đó dự toán hơn 367,709 nghìn tỷ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

 • co can thong bao voi bo khdt khi nha thau bi phat hop dong

  Luật Đấu thầu và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP không quy định chủ đầu tư phải gửi văn bản thông báo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư khi nhà thầu bị phạt theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

 • du an luat ppp chia se rui ro la quan trong nhat

  Cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư là vấn đề được nhiều ý kiến quan tâm xung quanh dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), có ý kiến cho rằng đây là nội dung quan trọng nhất để thu hút nhà đầu tư.

 • bieu quyet nghi quyet ve phan bo ngan sach trung uong nam 2020

  Các đại biểu Quốc hội biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020 sau đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xem thêm
 • dai bieu quoc hoi lo ngai viec cong ty nuoc mat song duong ban 34 co phan cho dai gia thai lan

  (Xây dựng) – Trao đổi với PV Báo điện tử Xây dựng bên hành lang Quốc hội về việc Công ty nước mặt sông Đuống bán 34% cổ phần cho “đại gia” Thái Lan, nhiều đại biểu bày tỏ sự lo ngại về việc mất an ninh nguồn nước và đề nghị Chính phủ, các ngành chức năng cần xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. 

  10:27 | 14/11/2019
 • cong khai minh bach van de lon va kho trong ppp

  Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) cần cởi mở, thông thoáng để thu hút nguồn lực tư nhân, song cũng cần bảo đảm công khai, minh bạch.

  08:55 | 14/11/2019
 • ho tro tu sua xu ly khan cap de ke cong khong qua 3 ty dong1 cong trinh

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

  19:38 | 13/11/2019
 • luat chua bao ve nguoi dan ngan ngai voi ppp

  “Trong dân nguồn lực còn rất lớn nhưng chưa kêu gọi được, chưa có luật pháp bảo vệ họ thì họ không thể bỏ vốn ra được”- Thủ tướng nêu rõ khi thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

  17:39 | 13/11/2019
 • xac dinh suat von dau tu cho cong trinh tiet kiem nang luong

  (Xây dựng) - Ngày 8/11 tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (dự án EECB) tổ chức hội thảo tham vấn về “Đơn giá, suất vốn đầu tư, định mức chi phí của công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”.

  17:24 | 13/11/2019
 • vinh phuc hoan thanh chi tieu thu ngan sach nam 2019

  (Xây dựng) – Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đến hết tháng 10, Vĩnh Phúc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách.

  17:00 | 13/11/2019
 • keb hana bank tro thanh co dong nuoc ngoai cua bidv

  (Xây dựng) - Mới đây, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ Đại hàn Dân quốc và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc,...

  16:34 | 13/11/2019
 • siemens nang cap nha may nhiet dien tai viet nam

  (Xây dựng) - Siemens sẽ nâng cấp nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trở thành nhà máy điện chu trình hỗn hợp. Dự án này sẽ giúp tăng công suất điện của nhà máy thêm khoảng 780MW lên thành 1.200MW.

  10:55 | 13/11/2019
 • duoc chuyen giao cong viec giua cac thanh vien lien danh

  Trường hợp thành viên C của liên danh không có khả năng thực hiện một phần công việc đảm nhận trong liên danh và thành viên A, B có khả năng thực hiện được thì việc chuyển giao khối lượng công việc giữa các thành viên được coi là tình huống phát sinh trong đấu thầu.

  09:10 | 13/11/2019
 • day manh xuc tien thuong mai va dau tu viet nga

  (Xây dựng) – Ngày 12/11, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức buổi họp báo thông tin về Triển lãm Quốc tế Việt – Nga và Diễn đàn xúc tiến thương mại và đầu tư Việt – Nga được tổ chức từ ngày 14-16/11 tại Hà Nội.

  08:47 | 13/11/2019
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load