Thứ ba 19/11/2019 09:25 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017

15:40 | 15/04/2017

(Xây dựng) - Ngày 05/4, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã ký ban hành Chỉ thị 01/CT-BXD về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017.


Ảnh minh họa

Năm 2017, Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác giao kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư cho các đơn vị thuộc Bộ. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017. Một số dự án đã đạt hoặc hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một số dự án triển khai chậm, nguyên nhân chính là do khâu chuẩn bị dự án kéo dài dẫn đến công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 đạt giá trị thấp ảnh hưởng đến tình hình thực hiện kế hoạch của Bộ. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao năm 2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau đây:

Đẩy nhanh công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật, sớm khởi công công trình. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ thi công công trình; khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm.

 Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2017, với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng: Tập trung hoàn thiện hồ sơ hoàn công, thanh toán, giải ngân vốn cho các nhà thầu; khẩn trương lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành trình Bộ Xây dựng thẩm tra, phê duyệt theo đúng quy định. Với dự án đang thực hiện: Đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho các nhà thầu (trong đó đẩy mạnh việc giải ngân hết vốn trước năm 2016 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn sang kế hoạch năm 2017).

 Đối với các dự án sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017, đang thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất: Khẩn trương lập đề xuất chủ trương, báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa trình Bộ Xây dựng phê duyệt chậm nhất trong tháng 5/2017 làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu để có thể triển khai dự án trong tháng 6/2016. Kiên quyết thay thế các đơn vị tư vấn lập thiết kế, dự toán, nếu triển khai công việc quá chậm, không đảm bảo theo tiến độ nói trên.

Trường hợp đến ngày 30/6/2017, các đơn vị chưa triển khai thực hiện việc lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật việc cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất, phê duyệt dự toán việc mua sắm không thường xuyên, chưa thực hiện bất kỳ công việc nào của công tác tổ chức đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn Luật dẫn đến việc kinh phí đã bố trí bị thu hồi về ngân sách nhà nước thì người đứng đầu các đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Bộ trưởng.

Vụ Kế hoạch tài chính tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Bộ giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải ngân. Đến ngày 30/9/2017, các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 sẽ điều chuyển vốn sang dự án khác, kiên quyết không bố trí vốn kế hoạch năm 2018 cho các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

Đối với các dự án đã được kéo dài thời gian thực hiện, nhưng đến hết ngày 31/10/2017 vẫn không giải ngân hết số vốn bố trí, nếu không có lý do khách quan cụ thể, kiên quyết cắt giảm số vốn không giải ngân hết để điều chuyển, bổ sung thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và thu hồi các khoản vốn ứng trước chưa có nguồn để thu hồi.

Đối với các dự án Đầu tư xây dựng công trình Nhà Quốc hội, Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc cần tập trung tối đa lực lượng để hoàn thành thủ tục nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu ; đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai dự án (Dự án đầu tư xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc). Chủ động xử lý các vướng mắc hoặc kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng các vướng mắc vượt quá thẩm quyền. Thường xuyên tổ chức giao ban định kỳ về công tác giải ngân vốn đầu tư.

Các Cục, Vụ có liên quan khẩn trương thực hiện công tác thẩm định dự án, thiết kế, dự toán theo nhiệm vụ được phân công, tạo mọi điều kiện hỗ trợ cho các đơn vị đảm bảo tiến độ triển khai dự án. Đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương nghiên cứu, rà soát hoàn thiện khung pháp lý, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tham mưu cho lãnh đạo Bộ kịp thời loại bỏ, tháo gỡ các rào cản khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công.

Các Chủ đầu tư phải kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình, chậm giao nộp thủ tục thanh toán khối lượng hoàn thành và vi phạm các điều khoản hợp đồng đã ký kết. Chủ động đề xuất, báo cáo Bộ điều chuyển khối lượng thi công của các nhà thầu có nguy cơ chậm tiến độ cho các nhà thầu khác thực hiện.

Công tác theo dõi báo cáo, định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các đơn vị có liên quan phải báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 về Bộ Xây dựng để theo dõi, quản lý.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao trách nhiệm công chức và đạo đức công vụ. Các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, tăng cường theo dõi, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017, đảm bảo đúng mục tiêu, hiệu quả, tiết kiệm, đúng quy định của Pháp luật.

Kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm và cố tình cản trở, gây khó khăn, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Kịp thời thay thế những cán bộ, công chức yếu kém hoặc nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ quản lý vốn đầu tư và trong công tác đấu thầu.

Với các dự án không đáp ứng tiến độ thực hiện, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 theo yêu cầu, tùy theo mức độ, Bộ sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu chủ dự án, chủ đầu tư, đồng thời xem xét việc tiếp tục giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đối với các dự án khác. Các Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load