Thứ bảy 16/11/2019 05:57 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Cường chào mua công khai cổ phiếu CPCP Ô tô khách Hà Tây

16:42 | 26/02/2015

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Cường chào mua công khai cổ phiếu CPCP Ô tô khách Hà Tây như sau:

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Cường

 (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500401786, ngày 2/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp)

CHÀO MUA CÔNG KHAI

Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây

Mệnh giá: 100.000đ

Tổng số lượng chào mua: 77.366CP

Công ty chứng khoán làm đại lý

Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà VCCI số 9 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại : (84-4) 3573 0073 Fax : (84-4) 3573 0088

Website: www.ivs.com.vn

I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua:

1. Thông tin chung:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Cường

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0500401786, ngày 2/7/2010 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp

- Địa chỉ: Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội

- Vốn điều lệ : 12.000.000.000 đ (Mười hai tỷ đồng chẵn)

- Số lượng cổ phần đang lưu hành: Không.

2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trên một số ngành nghề kinh doanh chủ yếu sau: - Xây dựng nhà các loại, Xây dựng công trình dân dụng. Xây dựng công trình công ích. Buôn bán bất động sản…

3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về quản lý tài chính theo các quy định của pháp luật

- Hệ thống sổ sách kế toán và hạch toán theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam.

- Báo cáo tài chính được lập và kiểm toán theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành

II. Tên công ty mục tiêu: Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây

III. Mối quan hệ giữa Công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu: không có

IV. Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của tổ chức/ cá nhân chào mua đối với công ty mục tiêu: không có

V. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua: Mua cả lô cổ phần chào bán: 77.366 cổ phần (chiếm tỷ lệ 68.3%).

VI. Nguồn vốn thực hiện chào mua: Tự có

VII. Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:

Mục đích chào mua: Mua để đầu tư

Dự kiến kế hoạch kinh doanh: Theo kế hoạch của Công ty mục tiêu

X. Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua: Theo quy chế bán đấu giá cổ phần của SCIC tại Công ty Cổ phần Ô tô Khách Hà Tây

XI. Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua: không có

XII. Thời hạn và phương thức thanh toán: thanh toán theo quy chế đấu giá

XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đầu tư Việt Nam.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

Tổ chức chào mua công khai

Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Cường

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load