Thứ bảy 07/12/2019 08:50 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng trả lời khiếu nại về nhà đất số 55 Trần Hưng Đạo, TP Huế

12:10 | 03/08/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản phúc đáp Văn phòng Chính phủ góp ý đối với Tờ trình số 3442/TTr-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Cháu.


Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Về việc bán chỉ định nhà đất 55 Trần Hưng Đạo, TP Huế cho bà Lê Thị Cháu, theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế thì cơ sở nhà đất 55 Trần Hưng Đạo là tài sản công đã được đưa vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước nay là Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 3, Điều 11, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP:“Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt phương án và ban hành Quyết định: …Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức chỉ định thuộc một trong các trường hợp không đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai trên cơ sở đề nghị của bộ, cơ quan Trung ương (đối với nhà, đất thuộc Trung ương quản lý), UBND cấp tỉnh (đối với nhà, đất thuộc địa phương quản lý) và ý kiến bằng văn bản của Bộ Tài chính”.

Về chế độ miễn giảm khi bán nhà, Nghị định số 167/2017/NĐ-CP không có quy định về việc miễn giảm.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế thì trước đây bà Lê Thị Cháu đã được hưởng chế độ miễn, giảm theo chính sách người có công với cách mạng.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 66, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở: “…Người đã được hưởng các chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất khi mua nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước hoặc đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất làm nhà ở hoặc đã được hỗ trợ cải thiện nhà ở bằng tiền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì không được hưởng miễn, giảm tiền sử dụng đất khi nhận chuyển quyền sử dụng đất gắn với mua nhà ở theo quy định của Nghị định này”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng kính gửi Văn phòng Chính Phủ để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load