Bộ Xây dựng: Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

(Xây dựng) – Ngày 03/10, Bộ Xây dựng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 – 2020 (tiêu chí quy hoạch). Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị.

Thực hiện Việt Khoa - Dịch Phong

04/10/2019 19:45

Cùng chuyên mục