Bộ Xây dựng họp báo thường kỳ và giải quyết nhiều vấn đề "nóng"

(Xây dựng) - Chiều 30/9 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp báo thường kỳ thông báo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng chủ trì cuộc họp.

Thực hiện Việt Khoa - Huyền Trang

04/10/2019 19:39

Cùng chuyên mục