Thứ tư 20/11/2019 03:12 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng góp ý dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp

11:29 | 08/04/2019

(Xây dựng) – Ngày 05/4/2019, Bộ Xây dựng vừa có Văn bản số 699/BXD-QLN gửi Bộ Tài chính góp ý về dự thảo Chỉ thị tăng cường sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Zing.vn)

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nội dung dự thảo Báo cáo Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung một số tồn tại, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ (Nghị định 167/2017/NĐ-CP). Cụ thể như sau:

Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 1, Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định: “Đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là nhà, đất) của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng…”.

Việc quy định như trên gây rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình kê khai, sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp vì phạm vi áp dụng bao gồm toàn bộ đất, nhà, công trình trên đất do doanh nghiệp đang quản lý, sử dụng.

Trong quá trình triển khai sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp, một số địa phương cho rằng toàn bộ nhà, đất tại các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản (BĐS) do các doanh nghiệp làm chủ đầu tư cũng là đối tượng áp dụng Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Tuy nhiên, Bộ Xây dựng nhận thấy đối với những doanh nghiệp có ngành nghề chính là đầu tư, kinh doanh BĐS, khu công nghiệp… thì tài sản nhà, đất cần sắp xếp, xử lý chỉ bao gồm phần tài sản nhà, đất mà doanh nghiệp đó giữ lại để sử dụng và tài sản này thuộc sở hữu của doanh nghiệp (trụ sở, văn phòng, diện tích kinh doanh thương mại…).

Vì vậy, đề nghị nội dung Báo cáo cần bổ sung những vấn đề khó khăn, vướng mắc nêu trên và đề xuất giải pháp sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP theo hướng quy định rõ đối với những doanh nghiệp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh BĐS khu công nghiệp theo pháp luật về đất đai và pháp luật về đấu thầu thì quỹ đất này không thuộc diện sắp xếp, xử lý.

Tại Điểm b, Khoản 1, Điều 2, Nghị định 167/2017/NĐ-CP quy định đối tượng áp dụng là: “Doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Cty CP và Cty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ”.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp thì vốn này của doanh nghiệp Nhà nước tại Cty con được coi là vốn của doanh nghiệp đầu tư, không do Nhà nước nắm giữ trực tiếp. Vì vậy, nội dung Báo cáo cần nghiên cứu, bổ sung nội dung sửa đổi Nghị định 167/2017/NĐ-CP theo hướng quy định rõ những trường hợp Cty CP là Cty con của doanh nghiệp Nhà nước thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Về nội dung dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Mục 1 nội dung dự thảo theo hướng đơn giản hóa thủ tục, không kéo dài thời gian trong việc thực hiện sắp xếp, xử lý tài sản của doanh nghiệp và bảo đảm nguyên tắc phù hợp với các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp.

Để tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, đề nghị giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP theo hướng:

Đối với đất mà doanh nghiệp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để đầu tư kinh doanh BĐS (kinh doanh nhà ở, khu đô thị mới, khu công nghiệp…) theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật về đấu thầu thì không thực hiện kê khai, sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP; trường hợp doanh nghiệp giữ lại một phần diện tích nhà, đất trong dự án theo quy định của pháp luật để quản lý, sử dụng hoặc kinh doanh dịch vụ (trụ sở của doanh nghiệp; diện tích kinh doanh thương mại tại các chung cư…) mà phần diện tích này được xác định là sở hữu riêng của doanh nghiệp thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, sắp xếp theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP.

Quy định cụ thể về phần vốn, tài sản thuộc sở hữu Nhà nước của Cty CP, Cty TNHH hai thành viên trở lên do Nhà nước năm giữ trên 50% vốn điều lệ và Cty CP là các Cty con của doanh nghiệp để xác định đối tượng thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load