Thứ năm 21/11/2019 10:43 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bộ Xây dựng cho ý kiến về quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên

12:24 | 01/02/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có Văn bản gửi UBND tỉnh Phú Yên về việc cho ý kiến góp ý quy hoạch chung thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.


Ảnh minh họa.

Theo Bộ Xây dựng, Đồ án quy hoạch được lập căn cứ vào Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh Phú Yên về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị thị xã Đông Hòa (dự kiến) đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 (viết tắt là Nhiệm vụ quy hoạch), trong đó xác định đô thị Đông Hòa là đô thị loại IV, dự báo quy mô dân số khoảng 150.000 người.

Tuy nhiên, theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH ngày 25/5/2016 về phân loại đô thị, quy mô dân số toàn đô thị loại III là từ 100.000 người trở lên.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương với đô thị loại III trở lên. Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nội dung này.

Bộ Xây dựng góp ý cụ thể về nội dung đồ án: Đề nghị bổ sung căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018.

Đánh giá hiện trạng: Làm rõ về “Đất có mục đích công cộng” có diện tích 996,5 ha chiếm khoảng 23,77% diện tích đất phi nông nghiệp trong hiện trạng sử dụng đất của đô thị Đông Hòa; Hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật cần làm rõ được thực trạng của khung hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu quy hoạch, đối chiếu với các quy chuẩn, tiêu chuẩn và các tiêu chí về đô thị loại IV để làm rõ các nội dung cần triển khai trong đồ án quy hoạch. Hiện trạng cấp nước đô thị và sản xuất công nghiệp chỉ nêu sử dụng trạm tăng áp Hòa Vinh với công suất 4.500 m3/ ngày đêm. Đề nghị làm rõ hơn về nguồn cấp nước hiện trạng của toàn bộ khu vực nghiên cứu quy hoạch.

Nội dung phân tích và đánh giá Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên, Quy hoạch chung thị trấn Hòa Vinh, Quy hoạch chung thị trấn Hòa Hiệp Trung cần xác định rõ về các nội dung đã thực hiện, các nội dung chưa thực hiện theo các chỉ tiêu quy hoạch đã được phê duyệt, phân tích và đánh giá nguyên nhân của các vướng mắc, tồn tại. Lưu ý về định hướng hình thành đô thị Đông Hòa là đô thị mới loại III tại Quyết định số 127/QĐ-TTg ngày 02/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng Nam Phú Yên - Bắc Khánh Hòa đến năm 2025.

Bộ Xây dựng đề nghị xem xét lại tính chất đô thị là “Trung tâm hành chính chính trị của thị xã Đông Hòa”; Đề nghị rà soát, làm rõ về “dân số nội thị”, “dân số thành thị” và dự báo về tỷ lệ đô thị hóa của đô thị Đông Hòa trong nội dung dự báo quy mô dân số theo từng giai đoạn quy hoạch (trang 101).

Định hướng phát triển không gian và quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất: Rà soát, làm rõ về chỉ tiêu đất đơn vị ở đô thị khoảng 177,77 m2/người (năm 2025) và 178,69 m2/người (năm 2035). Theo quy định tại mục 2.4.2. của Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008/BXD, chỉ tiêu đất đơn vị ở trung bình của toàn đô thị phải không lớn hơn 50m2/người.

Đồ án quy hoạch xác định hình thành 02 khu du lịch sinh thái sông Bàn Thạch và hồ Hào Sơn, tuy nhiên chưa xác định rõ về ranh giới, quy mô và đề xuất các yêu cầu, nguyên tắc cụ thể để triển khai quy hoạch. Đặc biệt cần làm rõ về các tác động của khu du lịch dự kiến hình thành ở cửa biển Đà Nông đối với dòng chảy của sông Bàn Thạch để đảm bảo thoát lũ, không gây ngập lụt cho các khu vực chức năng khác của đô thị Đông Hòa và Khu kinh tế Nam Phú Yên.

UBND tỉnh Phú Yên cần làm rõ về các chỉ tiêu về mật độ xây dựng thấp, trung bình và cao trong định hướng sử dụng đất các phân khu vực. Đối với đồ án quy hoạch chung đô thị không nên quy định mật độ xây dựng cho công trình, chỉ nên quy định mật độ xây dựng gộp cho từng khu vực và phải đảm bảo tuân thủ quy chuẩn hiện hành.

Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Quy hoạch thoát nước mưa cần bổ sung nội dung xác định các hướng thoát nước chính cho từng khu vực cụ thể; Cần rà soát tính pháp lý, tính khả thi của các công trình đầu mối cấp nước xác định trong định hướng quy hoạch cấp nước cho đô thị Đông Hòa. Việc xác định nguồn nước mặt cần có ý kiến của cơ quan quản lý nguồn nước theo quy định của pháp luật. Việc đầu tư xây dựng nhà máy nước có công suất khoảng 157.000 m3/ngày đêm đến năm 2030 cần tính toán mở rộng theo từng giai đoạn quy hoạch.

Xem xét lại cơ sở lập quy hoạch định hướng cấp điện và chiếu sáng. Định hướng quy hoạch cấp điện cần căn cứ vào Quy hoạch Điện VII giai đoạn 2011 – 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, còn một số nội dung khác như: Hồ sơ gửi lấy ý kiến Bộ Xây dựng chưa có nội dung lấy ý kiến và giải trình theo quy định tại Điều 20 Luật Quy hoạch đô thị năm 2009. Đề nghị UBND tỉnh Phú Yên kiểm tra, rà soát và chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; Bổ sung Dự thảo quy định quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt.

Tuyết Hạnh

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load