Thứ năm 12/12/2019 08:01 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét và mỏ phụ gia xi măng tại Hòa Bình

10:58 | 05/05/2019

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung quy hoạch và đưa vào danh mục không đấu giá quyền khai thác khoáng sản mỏ sét và mỏ phụ gia xi măng cho Cty CP xi măng Thành Thắng Group.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 (Quy hoạch 1065), thì các mỏ sét xi măng khu vực huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ quy hoạch tại Phụ lục II Quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới, gồm: Mỏ sét Đồng Phú - Đồng Nội, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với diện tích 112ha được giới hạn bởi tọa độ: X: 2263268; 2263898; 2265578; 2265623; 2263257. Y: 583636; 583291; 583092; 583471; 584018. Mỏ sét Rộc Trụ, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với diện tích 60ha được giới hạn bởi tọa độ: X: 2265451; 2266260; 2266254; 2265582. Y: 577815; 577751; 578443; 578725.

Tuy nhiên, UBND tỉnh Hòa Bình báo cáo tại Tờ trình số 11/TTr-UBND nêu trên, thì 2 mỏ sét lại nằm ở Phụ lục III của Quyết định 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010, như sau: Mỏ sét vị trí 1 tại thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy với diện tích 35,0ha được khép góc bởi 4 điểm với tọa độ: X: 2265263; 2265285; 2264298; 2264258. Y: 478991; 479292; 479492; 479101. Mỏ sét vị trí 2 tại thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy với diện tích 17,1ha được khép góc bởi 4 điểm với tọa độ: X: 2266642; 2266295; 2266324; 2266677. Y: 473640; 473773; 474207; 474164.

Đối chiếu tên mỏ, Bộ Xây dựng thấy 2 mỏ sét UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị tại Tờ trình 11/TTr-UBND chưa đúng so với tên mỏ, tọa độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch 1065. Do đó, ngày 12/4/2019, Bộ Xây dựng đã chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hòa Bình tiến hành kiểm tra thực tế tại 2 mỏ sét nêu trên. Kết quả kiểm tra cho thấy, 2 mỏ sét nêu trên xác nhận thuộc Phụ lục II của Quy hoạch 1065; Các diện tích đề nghị đưa vào thăm dò, khai thác có cơ sở để trình Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh từ Phụ lục II (phụ lục dự trữ) sang Phụ lục I (phụ lục thăm dò, khai thác) tại Quyết định số 1065; Phần diện tích còn lại: mỏ Khoan Dụ (42,9ha) và mỏ Đồng Tâm (77ha) vẫn giữ nguyên trong Phụ lục II của Quyết định số 1065.

Ngày 17/4/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường có Văn bản số 689/STNMT-KS về việc cung cấp thông tin về đề nghị thăm dò 2 mỏ sét làm xi măng của Cty CP xi măng Thành Thắng Group.

UBND tỉnh Hòa Bình đề nghị: Điều chỉnh quy hoạch tại phụ lục III Quyết định số 1065/QĐ-TTg ngày 09/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ 2 vị trí mỏ sét đang nằm trong “Quy hoạch thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản dự trữ cho nhu cầu sản xuất mở rộng và đầu tư mới” sang quy hoạch nguyên liệu sét cho Cty CP xi măng Thành Thắng Group: Mỏ sét vị trí 1 tại thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy với diện tích 35,0ha; Mỏ sét vị trí 2 tại thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy với diện tích 17,1ha.

Bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 mỏ quặng sắt - laterit làm phụ gia xi măng tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình với diện tích 17,0ha.

Đưa vào danh mục khu vực không đấu giá quyền khai thác khác sản tại Quyết định số 203/QĐ-TTg ngày 27/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ, các mỏ: Mỏ sét vị trí 1 diện tích 35,0ha tại thôn Đồng Hòa, xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy; Mỏ sét vị trí 2 diện tích 17,1ha tại thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy và Mỏ quặng sắt - laterit làm phụ gia xi măng diện tích 17,0ha tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 26/4/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến tại Văn bản số 1918/BTNMT-ĐCKS như sau: Đối với 2 mỏ sét làm nguyên liệu xi măng đề nghị Bộ Xây dựng trên cơ sở xem xét nhu cầu về nguyên liệu sét cho Nhà máy xi măng Thành Thắng và các nhà máy xi măng trong khu vực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh quy hoạch các mỏ nguyên liệu sét tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Đối với khu vực quặng sắt laterit làm phụ gia xi măng: Quy hoạch khoáng sản được điều chỉnh phải thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 14, Luật khoáng sản, trong đó, phải có phát hiện mới về khoáng sản. Theo tài liệu địa chất, khu vực quặng sắt laterit trên chưa được điều tra, đánh giá nên chưa có tài liệu đầy đủ để khoanh định khu vực hoạt động khoáng sản cho quy hoạch theo quy định tại Khoản 1, Điều 26, Luật khoáng sản. 

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hòa Bình, Biên bản kiểm tra hiện trường và nghiên cứu các tài liệu có liên quan; để đảm bảo nguyên liệu sét cho dự án Nhà máy xi măng Thành Thắng Group gồm 5 dây chuyền với tổng công suất 9,65 triệu tấn xi măng/năm, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ: Điều chỉnh 35ha/112ha mỏ sét Đồng Phú - Đồng Nội (nay là thôn Đông Hòa) xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình được giới hạn bởi tọa độ như đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 11/TTr-UBND từ Phụ lục II (phụ lục dự trữ) sang Phụ lục I (phụ lục thăm dò, khai thác) của Quy hoạch 1065.

Điều chỉnh 17,1ha/60ha mỏ sét Rộc Trụ (nay là thôn Liên Hồng 2), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình với diện tích 60ha được giới hạn bởi tọa độ như đề nghị của UBND tỉnh Hòa Bình tại Tờ trình số 11/TTr-UBND từ Phụ lục II (phụ lục dự trữ) sang Phụ lục I (phụ lục thăm dò, khai thác) của Quy hoạch 1065.

Giữ nguyên phần diện tích còn lại của 02 mỏ sét nêu trên trong Phụ lục II của Quy hoạch 1065; Giao UBND tỉnh Hòa Bình xác định tọa độ cụ thể.

Hiện nay, Bộ Xây dựng đang tổ chức lập “Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 995/QĐ-TTg ngày 09/8/2018. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, tổng hợp bổ sung mỏ quặng sắt – laterit tại xã Bình Cảng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình vào quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng nêu trên theo quy định của Luật Quy hoạch.

2 mỏ sét làm nguyên liệu sản xuất xi măng tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình nêu trên thuộc Quy hoạch 1065 của Thủ tướng Chính phủ; do đó 2 mỏ sét Đồng Phú - Đồng Nội (nay là thôn Đông Hòa) xã Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và mỏ sét Rộc Trụ (nay là thôn Liên Hồng 2), xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình nêu trên nằm trong danh mục khoáng sản không đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 22, Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

Khánh An

Theo

Cùng chuyên mục
 • nhung loi ich cua vat lieu cach nhiet soi thuy tinh trong xay dung

  (Xây dựng) – Kể từ khi được đưa vào sử dụng trong xây dựng năm 1938, cách nhiệt sợi thủy tinh vẫn là loại vật liệu ưu việt trong xây dựng thương mại và dân dụng. Trong những năm qua, vật liệu cách nhiệt từ sợi thủy tinh đã chứng tỏ được khả năng tiết kiệm năng lượng và tăng sự thoải mái cho người sử dụng trong các công trình xây dựng.

 • soi vat lieu dat do tai villas my cua one world regency

  (Xây dựng) - Một ngôi nhà được xem là thời thượng khi ngôi nhà ấy đạt tới sự sang trọng, đẳng cấp và chuẩn mực trong thiết kế kiến trúc, vật liệu. Đất Xanh Miền Trung là một trong những chủ đầu tư chủ trương đưa toàn bộ những vật liệu đắt đỏ áp dụng vào các dòng home resort.

 • ha tinh 28 khu vuc duoc bo sung vao quy hoach khoang san

  (Xây dựng) - Tại Quyết định số 3720/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn đến năm 2020, Hà Tĩnh bổ sung quy hoạch 28 khu vực với tổng diện tích 189,08ha, tổng tài nguyên dự báo khoảng 17.111.100m3 làm vật liệu xây dựng thông thường.

 • nghe gach ke cau chuyen khong gian song

  (Xây dựng) - Đầu đông, gió heo may ùa về trên phố, người người mong mỏi tìm đến bên nhau, cùng hân hoan đón cái lạnh đầu mùa, trao nhau hơi ấm và xốn xang đón chờ một mùa hoa cúc họa mi khoe sắc trắng tinh khôi trên khắp các đường phố. Thời điểm này cũng là cao điểm mùa xây dựng.

 • viglacera khanh thanh nha may gia cong kinh tiet kiem nang luong

  (Xây dựng) – Ngày 6/12, tại Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), Tổng Công ty Viglacera – CTCP, Công ty TNHH MTV Lắp dựng kính Viglacera tổ chức Hội nghị khách hàng và lễ khánh thành Nhà máy gia công kính tiết kiệm năng lượng.

 • gom dat viet den voi thi truong xay dung tay nguyen

  (Xây dựng) - Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập đô thị Pleiku – Gia Lai (3/12/1925 – 3/12/2019), thành phố cao nguyên này đã đăng cai sự kiện TechDemo 2019 với hoạt động “Trình diễn, giới thiệu công nghệ và sản phẩm làng nghề vùng Tây Nguyên”, có sự tham gia của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Xem thêm
 • nhung giai phap thay the cat tu nhien trong xay dung

  (Xây dựng) – Cát tự nhiên là vật liệu cần thiết trong xây dựng và được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Tuy nhiên, lượng cát tự nhiên là có hạn, việc khai thác trái phép đã gây ra nhiều vấn đề cho môi trường và đời sống của người dân. Để khắc phục tình trạng này, việc sử dụng các vật liệu thay thế cát tự nhiên là giải pháp đem lại nhiều lợi ích.

  13:02 | 02/12/2019
 • nam 2020 du bao nhu cau tieu thu xi mang tang 4 5

  (Xây dựng) - Bộ Xây dựng dự báo năm 2020 nhu cầu tiêu thụ xi măng tăng 4-5%. Đây là con số dự báo tăng ở mức khá trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn nhưng hệ thống cơ sở hạ tầng của đất nước vẫn tiếp tục được Chính phủ quan tâm đầu tư xây dựng và thị trường bất động sản phục hồi tích cực.

  15:06 | 29/11/2019
 • nhom thanh dinh hinh gay sot tren thi truong vat lieu xay dung

  (Xây dựng) - Nhôm thanh định hình được sử dụng phổ biến rộng rãi trong thị trường xây dựng khi sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật. Các hệ nhôm định hình được cung cấp bởi Công ty nhôm An Lập Phát (aluAlpha) gây ấn tượng mạnh với khách hàng bởi chất lượng vượt trội.

  08:00 | 29/11/2019
 • khai mac trien lam quoc te vietbuild 2019 ha noi lan 3

  (Xây dựng) - Sáng 27/11, Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2019 với chủ đề “Bất động sản, trang trí nội ngoại thất, kiến trúc, xây dựng và vật liệu xây dựng” chính thức khai mạc tại Cung triển lãm kiến trúc – quy hoạch xây dựng quốc gia.

  14:28 | 27/11/2019
 • amygres khang dinh thuong hieu tren thi truong gach op lat viet nam

  (Xây dựng) - Những năm qua, thị trường bất động sản có sự phục hồi và phát triển đã giúp ngành Vật liệu xây dựng nói chung và gạch ốp lát nói riêng có những bước phát triển quan trọng. Công ty Cổ phần công nghiệp Á Mỹ (AMYGRES) được thành lập với các sản phẩm gạch ốp lát cao cấp và vật liệu xây dựng hoàn thiện để khai thác vận hội, thời kì mới phát triển đất nước cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu.

  10:07 | 27/11/2019
 • sat thep trung quoc van dan dau vao viet nam

  4,64 triệu tấn thép từ Trung Quốc được nhập khẩu về Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2019.

  15:00 | 24/11/2019
 • can canh khoi be tong nang 2 tan se thi diem ke ho guom

  Mới đây, Hà Nội cho thí điểm sử dụng những khối bê tông đúc sẵn nặng khoảng 2 tấn, dài 1m tại hồ Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) để thay thế bờ kè quanh hồ Gươm hiện tại đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

  09:05 | 24/11/2019
 • bac giang giai bai toan tro xi khong lo tu cac nha may

  (Xây dựng) - Dự kiến đến năm 2023, với việc có thêm Nhà máy nhiệt điện An Khánh đi vào sử dụng thì lượng tro, xỉ than từ các nhà máy nhiệt điện và hóa chất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang sẽ đạt đến con số khoảng 1,220 triệu tấn/năm, tương ứng với khoảng 225 nghìn m3/năm.

  19:00 | 23/11/2019
 • hikari kensetsu viet nam khang dinh duoc uy tin tren thi truong noi ngoai that

  (Xây dựng) - Thành lập mới được gần 3 năm (tháng 3/2017) tuy nhiên, Công ty TNHH Hikari Kensetsu Việt Nam (Hikari Kensetsu Việt Nam) đã tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường Việt Nam và một số nước khác trong khu vực.

  09:59 | 23/11/2019
 • vietbuild ha noi 2019 lan 3 hoi nhap cong nghe dinh cao

  (Xây dựng) - Với 1.600 gian hàng về ngành Vật liệu xây dựng, trang trí nội ngoại thất, kiến trúc, xây dựng và bất động sản của hơn 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Vietbuild Hà Nội 2019 lần 3 diễn ra từ 27/11 - 1/12 tại Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch và xây dựng quốc gia hứa hẹn sẽ mang đến khách tham quan nhiều sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến vượt trội.

  19:44 | 22/11/2019
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load