Thứ năm 14/11/2019 02:44 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bắc Kạn tự tin bước sang năm 2019

22:16 | 28/12/2018

(Xây dựng) - Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể nhân dân, cùng sự lãnh đạo, quản lý, điều hành năng động, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và các ngành, các cấp, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn năm 2018 đã có chuyển biến tích cực, tự tin bước vào năm 2019.


 
Giao thông đã được cải thiện đáng kể.

 Kinh tế trên đà tăng trưởng

Năm 2018, tỉnh Bắc Kạn đã phấn đấu thực hiện khá tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, nhất là chỉ số tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm. Tổng giá trị gia tăng GRDP trên địa bàn năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) ước đạt 6.596,7 tỷ đồng, ước đạt 108% kế hoạch, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh năm 2018 ước đạt 6,2%, vượt kế hoạch 5,5% đề ra. Cơ cấu kinh tế cũng có sự thay đổi tích cực và đúng định hướng: phát triển khu vực kinh tế thương mại - dịch vụ, ổn định khu vực kinh tế công nghiệp - xây dựng và giảm dần khu vực kinh tế nông nghiệp. Mô hình tăng trưởng từng bước được chuyển đổi từ phát triển theo chiều rộng sang kết hợp hài hòa giữa chiều rộng với chiều sâu.

Nổi bật là lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản ước đạt 2.005 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch, tăng 3,1% so với năm 2017. Khu vực công nghiệp - xây dựng ước đạt 955 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch, tăng 6,9% so với năm 2017. Dịch vụ ước đạt 3.471 tỷ đồng, đạt 109% kế hoạch, tăng 7,6% so với năm 2017. Thuế sản phẩm ước đạt 166 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm 2017. Tổng giá trị gia tăng theo giá hiện hành ước đạt 9.765 tỷ đồng, đạt 107% kế hoạch, tăng 2,1 triệu đồng so với năm 2017.

Bắc Kạn là tỉnh phát triển về nông nghiệp chiếm phần lớn, ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành đã tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất nông, lâm nghiệp theo kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 178.615 tấn, đạt 102% kế hoạch, bằng 101% so với cùng kỳ 2017, lương thực bình quân đạt trên 553kg/người/năm. Bên cạnh đó, với nhiệm vụ nâng tỷ lệ độ che phủ rừng hằng năm, tỉnh tập trung chỉ đạo các đơn vị khẩn trương triển khai các giải pháp trồng rừng, chuyển đổi trồng rừng gỗ nhỏ sang trồng rừng gỗ lớn, qua đó công tác năm 2018 đã hoàn thành và đạt kết quả khá. Tổng diện tích trồng rừng đạt 6.909/6.200ha, đạt 111,4% kế hoạch.

Về sản xuất công nghiệp trong năm 2018 đạt nhiều kết quả tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp vượt kế hoạch và kịch bản đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh ước đạt 1.081.237 triệu đồng, đạt 113% kế hoạch và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2017. Thị trường thương mại - dịch vụ diễn ra sôi động, lượng hàng hóa phong phú, đa dạng đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân, chỉ số giá tiêu dùng ổn định, lạm phát được kiểm soát. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 5.666 tỷ đồng, đạt 115% so với kế hoạch, tăng 13,4% so với năm 2017.

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ và thống nhất trên toàn tỉnh. Đến nay toàn tỉnh có 09 xã đạt chuẩn và được công nhận xã nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 15 xã, chiếm 13,6%; bình quân mỗi xã đạt 10,9 tiêu chí.


 
Trường học, trạm y tế ngày càng khang trang.

Văn hóa - xã hội chuyển biến

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội được thực hiện khá tốt, cơ bản đạt chỉ tiêu đề ra, gắn kết hài hòa giữa nâng cao chất lượng đời sống tinh thần với phát triển kinh tế, kết hợp đầu tư phát triển với bảo đảm phúc lợi và an sinh xã hội. Kết quả chất lượng giáo dục ngày càng toàn diện, công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia năm học 2017 -2018 đạt 96,03%, vượt kế hoạch ra. Công tác phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện, với kết quả đạt khá. Mạng lưới y tế cơ sở tiếp tục được củng cố và hoàn thiện; cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư nâng cấp, nhiều kỹ thuật tiên tiến và hiện đại được áp dụng, đạt hiệu quả cao trong chẩn đoán và điều trị. Chất lượng đội ngũ y, bác sĩ được nâng cao, đáp ứng được nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, tỷ lệ người tham gia BHYT đạt 98%.

Hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, thông tin và truyền thông được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng khá tốt yêu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì và phát triển cả về quy mô chất lượng, toàn tỉnh có 66% làng, bản, tổ phố văn hóa và 83% gia đình văn hóa. Các di tích đã được đầu tư tu bổ, tôn tạo, góp phần bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử, văn hóa và có đóng góp cho ngành Du lịch. Năm 2018 tổng lượng khách du lịch ước đạt 484.500 lượt khách, đạt 98% kế hoạch, tăng 7,6% so với năm 2017, tổng doanh thu du lịch đạt 321 tỷ đồng. Công tác đào tạo nghề được thực hiện hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 5 nghìn lao động.

 Nhiều giải pháp trọng tâm

Từ những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm đúc kết trong năm 2018, đồng thời trên cơ sở nhận định, đánh giá tình hình, điều kiện và nguồn lực thực tế của địa phương; năm 2019, tỉnh Bắc Kạn sẽ tập trung chỉ đạo, quản lý và điều hành linh hoạt, đúng định hướng, góp phần hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổ chức kịp thời, hiệu quả các chính sách, giải pháp chỉ đạo điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của tỉnh. Tiếp tục phát triển nông - lâm nghiệp gắn với sản xuất hàng hóa, tháo gỡ và phát triển công nghiệp, tăng cường quản lý đầu tư công, nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, xúc tiến đầu tư. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.


 
Tiềm năng du lịch chưa được khai thác.

Năm 2019 Bắc Kạn đề ra mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế (theo giá so sánh năm 2010) là 6,8%, trong đó nông - lâm nghiệp tăng 3,5%, công nghiệp - xây dựng tăng 9,5%, dịch vụ tăg 7,9%. Tổng giá trị gia tăng đạt 10.700 tỷ đồng; GRGD bình quân đầu người đạt trên 32,6 triệu đ/người. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 700 tỷ đồng; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đạt 342ha; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 175.000 tấn; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 72,1%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trên 7%. Số lao động được giải quyết việc làm mới 5.000 lao động; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2 - 2,5% trong đó các huyện nghèo 30a giảm 3 - 3,5%. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm 8 trường, tỷ lệ tốt nghiệp THPT quốc gia đạt trên 90%. 98% người dân tham gia BHYT…

Đồng thời tỉnh cũng đưa ra các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nhằm tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất hàng hóa và Đề án mỗi xã một sản phẩm; tiếp tục chuyển đổi diện tích lúa, ngô sang cây trồng có giá trị kinh tế cao, phát triển vùng trồng lúa chất lượng hàng hóa, đầu tư thâm canh theo hướng VietGAP đối với các cây ăn quả và cây chè. Tăng cường việc thống kê, kiểm soát đẩy mạnh việc khai thác gỗ rừng trồng cũng như tận thu các sản phẩm từ rừng. Chỉ đạo thành lập mới và có giải pháp hỗ trợ các hợp tác xã nông - lâm nghiệp. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tạo điều kiện cho DN hoạt động ổn định, tháo gỡ khó khăn cho các nhà máy cơ sở sản xuất công nghiệp. Đẩy mạnh khai thác nguồn thu để chống thất thu, tiếp tục thực hiện các biện pháp xử lý nợ thuế theo quy định. Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện các chính sách giải quyết việc làm… Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Giải quyết tốt những vấn đề phức tạp phát sinh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, hướng dẫn về an ninh, trật tự và an toàn xã hội. Phòng chống tham nhũng, tội phạm và bài trừ tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ; thường xuyên củng cố, nâng chất lực lượng nòng cốt ở cơ sở... Mở rộng các mối quan hệ hợp tác, hữu nghị  trong nước và quốc tế để tìm cơ hội hợp tác phát triển nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành Vân

Theo

Cùng chuyên mục
 • ho tro tu sua xu ly khan cap de ke cong khong qua 3 ty dong1 cong trinh

  Chính phủ vừa ban hành Nghị định 83/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

 • luat chua bao ve nguoi dan ngan ngai voi ppp

  “Trong dân nguồn lực còn rất lớn nhưng chưa kêu gọi được, chưa có luật pháp bảo vệ họ thì họ không thể bỏ vốn ra được”- Thủ tướng nêu rõ khi thảo luận về dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

 • xac dinh suat von dau tu cho cong trinh tiet kiem nang luong

  (Xây dựng) - Ngày 8/11 tại Hà Nội, Viện Kinh tế xây dựng phối hợp với Ban Quản lý dự án Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam (dự án EECB) tổ chức hội thảo tham vấn về “Đơn giá, suất vốn đầu tư, định mức chi phí của công trình sử dụng năng lượng hiệu quả”.

 • vinh phuc hoan thanh chi tieu thu ngan sach nam 2019

  (Xây dựng) – Với sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, đến hết tháng 10, Vĩnh Phúc đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, trong đó có chỉ tiêu thu ngân sách.

 • keb hana bank tro thanh co dong nuoc ngoai cua bidv

  (Xây dựng) - Mới đây, tại Hà Nội, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị cùng lãnh đạo các bộ, ngành Việt Nam, Đại sứ Đại hàn Dân quốc và các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc,...

 • siemens nang cap nha may nhiet dien tai viet nam

  (Xây dựng) - Siemens sẽ nâng cấp nhà máy nhiệt điện Hiệp Phước 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam trở thành nhà máy điện chu trình hỗn hợp. Dự án này sẽ giúp tăng công suất điện của nhà máy thêm khoảng 780MW lên thành 1.200MW.

Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load