Thứ tư 20/11/2019 03:46 24h qua English
Hotline: 094 540 6866

Bắc Giang: Theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

14:53 | 19/08/2019

(Xây dựng) – Kế hoạch trên nhằm đánh giá thực trạng và hiệu quả thi hành pháp luật; kịp thời đôn đốc, tổ chức thực hiện, hướng dẫn việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tiếp thu ý kiến, kiến nghị; phát hiện những vướng mắc, bất cập trong các văn bản QPPL và thực tiễn thi hành pháp luật ở địa phương.


Ảnh minh họa (Nguồn: BGP/An Nhiên).

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã triển khai Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCN QSDĐ) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ được thực hiện theo quy định từ Điều 7 đến Điều 10 Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và từ Điều 1 đến Điều 5 Thông tư số 14/2014/TT-BTP.

Cụ thể, đánh giá về tình hình ban hành các văn bản quy định chi tiết, văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản QPPL trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ của cơ quan Trung ương và tỉnh Bắc Giang như việc tổng hợp, lập danh mục văn bản QPPL do cơ quan có thẩm quyền ở các cấp ban hành trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ, thông qua đó làm rõ các nội dung: Số lượng, hình thức văn bản cần được xây dựng, ban hành theo quy định tại văn bản QPPL của cơ quan Trung ương và địa phương. Số lượng, hình thức văn bản chưa được ban hành, lý do chưa ban hành. Tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi của các văn bản quy định chi tiết. Tình hình ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức thực hiện văn bản QPPL.

Đánh giá tình hình đảm bảo các điều kiện cho việc thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ; Đánh giá về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ.

Sản phẩm đầu ra cho các nội dung theo dõi thi hành pháp luật gồm: Danh mục tổng hợp các văn bản QPPL trong lĩnh vực cấp mới, cấp đổi GCN QSDĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và trên địa bàn tỉnh ban hành.

Thân Nam

Theo

Cùng chuyên mục
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng

Không còn dữ liệu để load